O nas

Spółdzielnia Socjalna „Kostrzynianka” jest pierwszą spółdzielnią socjalną na terenie naszej gminy. To spółdzielnia socjalna osób prawnych, a jej założycielami  są: Gmina Kostrzyn i Starostwo Powiatowe Poznań. Spółdzielnia została powołana w grudniu 2012 roku, a swoją działalność rozpoczęła z dniem 1 stycznia 2013 roku

Nadrzędnym celem powołania spółdzielni jest umożliwienie osobom bezrobotnym  aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej  czyli zatrudnienia,  uzyskania dochodu, poprawy sytuacji materialnej swojej i rodziny.

Głównym profilem naszej działalności jest świadczenie usług opiekuńczych.  Jest to odpowiedź na rosnący problem starzenia się naszego społeczeństwa, a co za tym idzie większego zapotrzebowania na usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi i  samotnymi. Potrzebują oni pomocy w wykonywaniu codziennych czynności i wsparcia drugiej, wrażliwej i kompetentnej osoby, bo ich bliscy, z różnych względów, nie są w stanie zapewnić im ciągłej opieki. Usługi te realizujemy w ramach umowy podpisanej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kostrzynie i na zlecenia klientów indywidualnych. W naszym biurze, które mieści się przy ulicy Braci Drzewieckich w Kostrzynie prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Pozostałe profile naszej działalności to konserwacja terenów zielonych oraz sprzątanie.

Osoby tworzące naszą kadrę cechuje profesjonalizm, sumienność, życzliwość i zaangażowanie. Wyróżnia nas indywidualne podejście do klienta, atrakcyjna cena, tak aby obie strony były w pełni usatysfakcjonowane. Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych, firm  i instytucji.

Zapraszamy!