Kontakt

SPÓLDZIELNIA SOCJALNA

    „KOSTRZYNIANKA

UL. BRACI DRZEWIECKICH 1

    62-025 KOSTRZYN

TEL. 665 303 903, 508 445 838

NIP 777 322 90 62

REGON 302300116

KRS  0000444307